ПЕРШИЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ «БАКАЛАВР»

Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.

Фахові спрямування бакалаврських програм на кафедри:

«Економіка» (за освітньою програмою «Економіка підприємства»)

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за освітньою програмою «Підприємництво»)

Бажаєте мати гідний заробіток у майбутньому?
Обирайте якісну освіту, що дозволить отримати Вам
ґрунтовні економічні знання та забезпечити своє гідне майбутнє!

Поєднання фундаментальних знань з економіки з багаторічним практичним досвідом викладачів кафедри значно розширює можливості працевлаштування випускників кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» і сприяє ефективному їх просуванню по кар’єрних сходам.

Економісти зі знанням таємниць підприємництва здатні керувати підрозділами і підприємствами, працювати в різних сферах і галузях економіки: від торгівлі до промислового комплексу, а також проводити аналітичну роботу, вести бухгалтерський та управлінський облік, самостійно займатися підприємництвом.

Якщо Ви амбітні, бажаєте зробити стрімку професійну кар’єру і стати лідером,
то Ваш вибір саме кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом»
і ми зробимо з Вас професіонала!