ДРУГИЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Право на здобуття освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» мають особи, що отримали диплом бакалавра або спеціаліста(магістра) та бажає продовжити навчання за вибраним профілем.

Фахові спрямування магістерських програм кафедри:

«Економіка» (за освітньою програмою «Економіка підприємства»)

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ( за освітньою програмою «Підприємництво»)

Форми навчання - денна, заочна:

  • На денній формі навчання студенти кафедри отримують кваліфікацію «магістр з економіки» (Термін навчання – 1,4 роки);
  • На заочній формі навчання студенти отримують кваліфікацію «магістр з економіки» (Термін навчання - 2 роки).

Навчання на денній формі навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі.
Навчання на заочній формі навчання здійснюється лише на контрактній основі.

Вартість навчання на контрактній основі в 2017р.:

  • на денній формі складає 13000 грн. на рік,
  • на заочній формі складає 8680 грн на рік.

Ця сума може бути сплачена частинами.

Терміни подачі документів на денну і заочну форму навчання для здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» визначаються умовами прийому на 2017 рік.

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Вступ на спеціальності «Економіка» (за освітньою програмою «Економіка підприємства») та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за освітньою програмою «Підприємництво») проводиться на основі диплому бакалавра або спеціаліста за результатами фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови.

Фахове вступне випробування передбачає надання абітурієнтом письмових відповідей на 10 питань (приклад тестового білету). Питання за спеціальністю «Економіка» (за освітньою програмою «Економіка підприємства») та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за освітньою програмою «Підприємництво») оцінюються: питання 1 (українська мова) оцінюється в 5 балів; питання 2-3 (математика в тестовому вигляді) оцінюється по 5 балів за питання; питання 4-9 (фахові дисципліни в тестовому вигляді) оцінюється по 5 балів за питання; питання 10 (фахові дисципліни, відкрита відповідь) оцінюється до 10 балів.

Терміни проведення фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови уточнюйте за телефонами приймальної комісії (057)732-19-77, (057)732-28-25 або на сайті університету http://kart.edu.ua.

Для здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» на базі диплому «бакалавра» або «спеціаліста» документи подаються в паперовій формі до приймальної комісії.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА БАЗІ ДИПЛОМУ «БАКАЛАВРА» АБО «СПЕЦІАЛІСТА» ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

  1. Диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) з додатком до диплому.
  2. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  3. Дві копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка).
  4. Дві копії ідентифікаційного номеру.

Для денної форми навчання додається одне фото на електронному носії (диск, тощо) у форматі ТІFF або JPEG та по одній паперовій копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

Чоловіками додатково надається копія військового квитка або свідоцтво про приписку до призовної дільниці.

У разі зміни прізвища додається завірена копія шлюбного свідоцтва.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В РАМКАХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА» (ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»):

Навчальні цикли та назви навчальних дисциплінКредити ECTSФорма контролю
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Глобальна економіка 4 Іспит
Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність 4 Іспит
Інноваційний розвиток підприємства 4 Іспит
Цивільний захист та охорона праці у галузі 3 Залік
Стратегічне управління підприємством 4 Іспит
Моральні основи економіки та підприємницької діяльності 3 Залік
ІІ. Цикл професійної підготовки
Економічне управління підприємством 4 Залік
Управління проектами 4 Залік
Конкурентоспроможність підприємства 3,5 Іспит
Інтелектуальний бізнес 4,5 Залік
Управління трудовим потенціалом 3 Іспит
Корпоративна логістика 3 Залік
Конкурентна стратегія підприємств 3 Залік
Стратегія транспортного забезпечення підприємства 3,5 Залік
Економічна діагностика 3 Іспит
Реінженірінг бізнес-процесів 3 Залік
Економічна розвідка та безпека бізнесу 3,5 Залік
ІІІ. Цикл практичної підготовки
Виробнича &nbsp практика 4 Залік
Переддипломна практика 10 Залік

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В РАМКАХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» (ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ПІДПРИЄМНИЦТВО»):

Навчальні цикли та назви навчальних дисциплінКредити ECTSФорма контролю
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Глобальна економіка 4 Іспит
Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність 4 Іспит
Інноваційний розвиток підприємства 4 Іспит
Цивільний захист та охорона праці у галузі 3 Залік
Стратегічне управління підприємством 4 Іспит
Моральні основи економіки та підприємницької діяльності 3 Залік
ІІ. Цикл професійної підготовки
Економічне управління підприємством 4 Залік
Управління проектами 4 Залік
Конкурентоспроможність підприємства 3,5 Іспит
Інтелектуальний бізнес 4,5 Залік
Корпоративна логістика 3 Залік
Конкурентна стратегія підприємств 3 Залік
Економічна розвідка та безпека бізнесу 3,5 Залік
Економіка і організація невиробничої сфери 3 Залік
Економічна діагностика 3 Іспит
Реінженірінг бізнес-процесів 3 Залік
Управління бізнесом 3,5 Іспит
ІІІ. Цикл практичної підготовки
Виробнича   практика 10 Залік
Переддипломна практика 11 Залік