Інформація про спеціальності

«Економіка» - це сучасна престижна спеціальність, яка ґрунтується на глибоких знаннях основних економічних законів та високому рівня математичного мислення.

Економіка – це найбільше мистецтво в світі – мистецтво створення благ для задоволення найнеобхідніших потреб людини.

Сьогодні вже не достатньо бути кваліфікованим економістом. Вкрай важливо володіти ґрунтованими знаннями з економіки підприємства, які в поєднанні з практичними навиками, сформують основу Вашого кар’єрного зростання. Економічні знання дозволяють не тільки з найбільшою користю вести господарство, але й розкривають секрет яким чином забезпечити його найбільшу ефективність, досягти найвищого підприємницького успіху.

Фахівець зі спеціальності «Економіка» - це сучасний спеціаліст високого рівня, що володіє компетенціями зі складання кошторису та бюджету організації, планування, контролю та управління діяльністю підприємств, проведення комплексного аналізу діяльності організацій всіх форм власності, обліку та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, формування цінової політики підприємства, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, розробки стратегії розвитку підприємства, прогнозування стану економічної та фінансової діяльності підприємств і розробкою шляхів підвищення ефективності їх господарської діяльності.

Ґрунтовна підготовка випускників за спеціальністю «Економіка» дає їм змогу працювати на підприємствах виробничої та невиробничої сфери, фінансових установах, органах державного управління, вищих навчальних закладах, контрольно-ревізійних та податкових управліннях, органах соціального забезпечення, науково-дослідному секторі, транспорті і промисловості на посадах економіста, економіста з планування, економіста з нормування і оплати праці, бухгалтера, менеджера, керівника підрозділу, керівника підприємства, аналітика та експерта.

«Самореалізуватися можна навіть працюючи на когось, але безмежну волю дарує тільки ефективно організована власна справа»

Самір Грицьків

Бізнес – це основа економіки, рушійна сила сталого розвитку та економічного процвітання країни.

Бізнес – це основа економіки, рушійна сила сталого розвитку та економічного процвітання країни. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці саме створення власної справи може стати оптимальним варіантом працевлаштування не тільки тебе, але й інших спеціалістів. Бізнес – це не тільки спосіб отримання прибутку, але й можливість для саморозвитку і використання власного ентузіазму, амбіцій, енергії, знань і креативності на користь економічного розвитку країни.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це саме та спеціальність, яка дозволить стати успішним підприємцем за рахунок набуття спеціальних якостей, навичок, знань і підприємницького хисту.

Фахівець зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це управлінець нового покоління, що володіє ґрунтовними знаннями і навичками в області розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу. Окрім цього, глибока підготовка фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє отримати знання і навички зі складання кошторису та бюджету організації, планування, контролю та управління діяльністю підприємств, проведення комплексного аналізу діяльності організацій всіх форм власності, обліку та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, формування цінової політики підприємства, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, розробки стратегії розвитку підприємства, прогнозування стану економічної та фінансової діяльності підприємств і розробкою шляхів підвищення ефективності їх господарської діяльності.

Посада фахівця спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» займає вагоме місце на ринку праці України, що надає можливість майбутнім випускникам працювати як в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, так успішно започаткувати власну справу.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це спеціальність саме для тих, хто бажає розвиватися та впевнено крокувати по життю.